Organizacija Ministarstva

Odjeljenja, organizacije i ustanove u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice

Nadležnosti

Upravni i drugi stručni poslovi Ministarstva
Okolinske i druge dozvole
Izdavanje okolinskih dozvola, dozvola za obavljanje aktivnosti upravljanja otpadom i njegovog odlaganja te odobravanje planova upravljanja medicinskim otpadom.
Urbanističko-tehnička dokumentacija
Izdavanje urbanističko-tehničke dokumentacije (urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje, upotrebna dozvola i drugo).
Komunalni i stambeni poslovi
Provođenje politike iz stambene i komunalne djelatnosti te izrada stručnih materijala iz stambene oblasti, oblasti korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i komunalne oblasti.
Kvalitet zraka
Vođenje i održavanje Sistema za praćenje kvaliteta zraka, pripremanje informacija o kvalitetu zraka i preduzimanje mjera za zaštitu kvaliteta zraka na području Kantona.
Prostorno planiranje
Obezbjeđivanje pripreme, izrade i provođenja Prostornog plana Kantona te usaglašavanje planskih dokumenata na nivou općina i gradova sa planskim dokumentima na nivou Kantona.
Premjer i katastar
Podrška poslovima premjera i održavanja katastra nekretnina i katastra komunalne infrastrukture, te uspostavljanje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja (GIS-a).

Aktuelnosti

Najnovije vijesti iz Ministarstva
Besplatan pristup na područje Zaštićenog pejzaža „Konjuh“ Banovići

Besplatan pristup na područje Zaštićenog pejzaža „Konjuh“ Banovići

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona dalo je saglasnost na privremeno ukidanje naplate ulaznica na područje Zaštićenog pejzaža „Konjuh” Banovići zbog proglašenja ...

Monitoring kvaliteta zraka

Pratite kvalitet zraka na području Tuzlanskog kantona