Odjeljenje zaštite okolice i prirode

Odjeljenje zaštite okolice i prirode

 

Odjeljenje zaštite okolice i prirode vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • analizu stanja okoliša i provođenje aktivnosti zaštite okoliša;
 • obavljanje poslova i zadataka utvrđenih zakonima i drugim propisima iz oblasti zaštite okoliša;
 • uspostavljanje i rukovođenje sistemom informisanja o okolišu u Kantonu;
 • izdavanje dozvola za korištenje okoliša iz nadležnosti Kantona;
 • organizovanje poslova koji imaju za cilj sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po okoliš;
 • prikupljanje i raspodjelu sredstava za finansiranje zaštite okoliša;
 • nadzor nad raspodjelom sredstava za finansiranje zaštite okoliša;
 • uspostavljanje i održavanje registra o pogonima, postrojenjima i zagađivanjima;
 • obezbjeđivanje donošenja i praćenje provođenja Kantonalnog plana zaštite okoliša i Kantonalnog plana upravljanja otpadom;
 • određivanje lokacija i zemljišta u poslovima upravljanja otpadom;
 • podršku aktivnostima na uspostavljanju međuopćinskih i regionalnih deponija;
 • izdavanje dozvola za obavljanje aktivnosti upravljanja otpadom i njegovog odlaganja;
 • odobravanje planova upravljanja medicinskim otpadom;
 • vođenje i održavanje Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Kantona;
 • analiziranje, pripremanje informacija o kvalitetu zraka za područje Kantona i preduzimanje mjera za zaštitu kvaliteta zraka;
 • provođenje aktivnosti vezanih za zaštitu od buke;
 • provođenje aktivnosti vezanih za proglašenje zaštićenih područja iz nadležnosti Kantona;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • donošenje podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje nadzora nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje i drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Pomoćnik ministra za zaštitu okolice i prirode: Goran Mišić