Javna ustanova Zaštićeni pejzaž Konjuh

Javna ustanova Zaštićeni pejzaž Konjuh

 

Potreba građana TK, da se prostor dijela planine Konjuh, koji ima posebne i izuzetno velike prirodne i kulturno-historijske vrijednosti i potencijale, trajno zaštiti, uravnoteženo i samoodrživo koristi, ispunjena je donošenjem Zakona o proglašenju dijela planine Konjuh, Zaštićenim pejzažom “Konjuh” , čije je upravljanje Zakonom povjereno Javnoj ustanovi Zaštićeni pejzaž “Konjuh” Banovići.

Javnu Ustanovu osnovala je Skupština Tuzlanskog kantona, a nadzor nad radom vrši Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK.

Javna ustanova Zaštićeni pejzaž “Konjuh” osnovana je u aprilu 2011. godine, Zakonom o osnivanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh”, a sa radom je počela 2012. godine. Zadaća Ustanove je da obavlja djelatnost upravljanja Zaštićenim pejzažom “Konjuh” u skladu sa članom 7. Zakona o osnivanju JU, odnosno da vodi aktivnu brigu o svim njegovim vrijednostima u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog i unaprijeđenog načina korištenja prirodnih dobara, te da nadzire sprovođenje svih dozvoljenih djelatnosti u prostoru zaštite, kontroliše ispunjavanje uslova i mjera zaštite prirode i insistira na njihovom provođenju na cijelom području. Javnom ustanovom upravlja Upravni odbor od 3 člana, koji je imenovala Skupština TK. Sjedište Ustanove je u Banovićima, Grab potok bb.

Više o Ustanovi možete pronaći na njihovoj zvaničnoj web stranici.