Projekti

UNDP - Projekti energijske efikasnosti
Zaštita okolice i prirode
 • U saradnji sa UNDP
 • Tuzlanski kanton
Ulična energijski efikasna rasvjeta
Zaštita okolice i prirode
 • Ministarstvo
 • Tuzlanski kanton
Subvencije za nabavku kotlova na pelet
Zaštita okolice i prirode
 • Ministarstvo
 • Tuzlanski kanton
Akcioni plan EE javnih objekata
Zaštita okolice i prirode
 • Ministarstvo
 • Tuzlanski kanton
Katastar komunalnih uređaja
Prostorno uređenje i građenje
 • Ministarstvo
 • Tuzlanski kanton
Adresni registar
Prostorno uređenje i građenje
 • Ministarstvo
 • Tuzlanski kanton