Javni poziv za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina

Javni poziv za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina

Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV
za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina

I

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina iz slijedećih struka:
– Arhitektonska,
– Građevinska,
– Geodetska,
– Geološka-geotehnička-rudarska,
– Mašinska,
– Tehnološka,
– Elektro,
– Zaštita od požara i eksplozije i zaštita na radu.

II

Učešće u radu u komisijama za tehnički pregled građevina mogu ostvariti stručna lica koja ispunjavaju uslove iz člana 131. stav 4. Zakona o prostornom uređenju i građenju, odnosno:
– da su diplomirani inženjeri odgovarajuće struke,
– da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– da imaju položen stručni ispit.

III

Prijave za učešće u radu u komisijama za tehnički pregled građevina podnose se Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona putem pisarnice, sa priloženim slijedećim dokumentima:
– ovjerenom kopijom diplome,
– ovjerenom kopijom uvjerenja o položenom stručnom ispitu i
– dokazom o radnom stažu u struci.
Prijave dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka neće se razmatrati.

IV

Komisija formirana od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona izvršit će izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina i o tome pismeno obavijestiti sva lica koja su se prijavila na Javni poziv.

V

Bliža obavještenja u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona svakim radnim danom od 7.30 – 16.00 sati.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice

Prilozi